Novice

< nazaj

Mnenje MIZŠ o vsebini 34. člena ZŠpo-1

Datum: 29.8.2018
34. člen ZŠpo-1 tako kot pravilo določa, da ima vsak športnik pravico prestopiti v drugo športno organizacijo, kar pomeni, da se mu prestopanja ne sme omejevati s kakršnim koli nadomestilom ali odškodnino, razen v primeru, ki ga določa sam zakon – torej, če je športnik starejši od 15 let in ima s športno organizacijo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere prejema plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji. Pri čemer zakon določa še dodatno omejitev, da športna organizacija ne sme zahtevati nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije športnik za pripravo in tekmovanja v uradnih tekmovalnih sistemih, višji od plačila, ki ga prejme po pogodbi s športno organizacijo.
 
Iz obrazložitve 34. člena izhaja, da se urejanje morebitnih nadomestil ali odškodnin, povezanih s prestopom športnika, v osnovi prepušča avtonomnim pravilom športnih organizacij. Zaradi zaščite športnikov pa se želi obenem preprečiti, da bi športna organizacija za primer prestopa finančno zavezala športnika, ki še ni star 15 let ali športnika, ki od športne organizacije ne prejema plačila vsaj v višini bruto minimalne plače. Urejanje razmerij do športnikov v zvezi s prstopom v ostalem delu, kot tudi urejanje razmerij športnih organizacij med seboj, je prepuščeno prostemu urejanju pri čemer so seveda tudi športne organizacije zavezane spoštovati splošna pravna načela oziroma pravni red. 
 
Iz prakse sodišča Evropske unije (primer Oliver Bernard) tako izhaja, da pogojevanje prestopa s plačilom nadomestila za vzgojo športnika, omejuje prosto gibanje delavcev, pri čemer je sistem tako imenovanih  nadomestil za vzgojo in s tem omejitev prostega gibanja lahko dopusten le, če je cilj omejitve legitimen (na primer spodbujanje zaposlovanja / profesionalnizacije in usposabljanja mladih športnikov). Se pravi v primeru, ko je proces vzgoje mladega športnika uspešno zaključen s podpisom profesionalne pogodbe. 

Nogometna zveza Slovenije je v poletnem prestopnem roku, nogometnim klubom in medobčinskim nogometnim zvezam, poslala okrožnico v skladu s katero se nadomestilo za amaterje, starejše od 23 let, ne plača (57. člen PRSI). Nadomestila za prestope amaterjev, mlajših od 23 let, so določena v 52. členu Pravilnika o statusu in registraciji igralcev (PRSI), kjer so v členih od 53. do 60. navedene tudi dodatne določbe vezane na ta sklep (DDV, status reprezentanta, dokazila o vplačilu, izračun nadomestila, status kluba in igralca, matični klub itd.).

Poleg tega dodajajo, da v skladu s 34. členom Zakona o športu in interpretacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede prostega prehajanja športnikov med športnimi organizacijami, nogometni klubi ne smejo pogojevati izdaje izpisnice s plačilom nadomestila. Morebitno upravičenje do plačila nadomestila v primeru prestopa igralca/igralke mora stari klub uveljavljati v ločenem postopku pred organi NZS.​
 
Mnenje MIZŠ, o 34. členu Zakona o športu si lahko ogledate na tej povezavi.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji