Novice

< nazaj

Po dolgotrajnih prizadevanjih dosežena sprememba pravil FIFA

Datum: 24.12.2014
Izvršni odbor svetovnega združenja nogometnih zvez FIFA, je na zasedanju, ki je potekalo 18. in 19. decembra 2014 sprejel odločitev, da se v Pravilnik (FIFA) vnesejo spremembe, ki zadevajo lastništvo s strani tretjih oseb (Člen 18bis, FIFA RSTP) ter prepoved trgovanja z registracijskimi pravicami s katerimi koli drugimi strankami, kot s klubi. Obstoječi sistem je namreč izkoriščal šibkost gospodarstva skozi nepopolna in ohlapna pravila nogometnih transferjev.
 
Obstoječe besedilo 18. člena Pravil FIFA je bilo spremenjeno oziroma dopolnjeno z določbo, ki onemogoča klubom in igralcem sklepanje pogodb (sporazumov) s tretjimi osebami, četudi je tretja oseba upravičena do nadomestila ali pravic nogometaša pri njegovem prestopu v drug klub.  Spremembe besedila Pravil FIFA bodo vnešene s 1. januarjem 2015, rok za začetek izvajanja določbe prepovedi pa je 1. maj 2015. Iz tega sledi, da bodo vse pogodbe, ki so bile podpisane z veljavnostjo do 1. maja 2015, tako veljale do njihovega izteka, brez možnosti podaljšanja. Pogodbe, ki pa se bodo podpisale med 1. januarjem in 30. aprilom pa ne bodo smele obsegati daljšega obdobja od enega leta. Prav tako, bodo morali klubi, ki bodo podpisovali tovrstne pogodbe (anekse ali amandmaje) v omenjenem obdobju, prenesti le te v nadzorni sistem prestopov (TMS), s podrobnimi informacijami o tako imenovani tretji osebi in nogometašu, na katerega se dokumenti nanašajo. O kršiteljih določb bo v skladu s Pravili odločala in sankcionirala disciplinska komisija pri združenju FIFA.
 
Naj podrobneje pojasnimo, da “Lastništvo s strani tretje osebe” opisuje položaj, ko je nogometaš sicer registriran pri klubu, toda direktno finančno korist od igralčevih prihodnjih prestopov ima tretja oseba. Tretje osebe so trenutno predvsem agenti in investicijski skladi. Lastništvo s strani tretjih oseb ustvarja izredno donosne priložnosti za akterje, ki v nogomet sicer niso neposredno vpleteni. S klubi sklenejo pogodbo, da bi si zagotovili “donosnost naložbe”, posledica česar je neizogibna obveznost kluba, da zadevnega igralca tudi proda. “Lastništvo s strani tretje osebe” je sicer že bilo prepovedano v nekaterih državah, kot so Anglija, Poljska in Francija.
 
Do nastalih sprememb Pravil FIFA je obstajalo veliko tveganje za konflikt interesov, saj so imele oziroma imajo tretje osebe lahko v lasti različne nogometaše v različnih klubih, kar lahko ogrozi integriteto tekmovanj; nogometaše se lahko obravnava kot blago, saj tretje osebe zanima zgolj dobiček, ki pa ga lahko ustvarijo samo s prestopi. To lahko vodi do preprodaj ali lastništva; tretje osebe lahko zahtevajo znatne deleže prihodkov izven igre; lahko je omadeževan ugled nogometa.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji