Novice

< nazaj

Stališče klubov do uvedbe Garancijskega sklada v nogometu

Datum: 22.5.2013
Predsednik SPINS, Dejan Stefanović, se je v ponedeljek, 20. 5. 2013, sestal z vodstvom Nogometne zveze Slovenije (NZS), s primarnim namenom sklenitve dogovora o čim hitrejši uvedbi tako imenovanega Garancijskega sklada, ki je glede na aktualno stanje v slovenskem nogometu nujno potreben. NZS je tako pooblastila SPINS, da do 1. 6. 2013 pridobi stališča klubov 1. SNL do ustanovitve omenjenega sklada.

Na podlagi omenjenega dogovora je bil s strani SPINS poslan dopis (spodaj), iz odzivov nanj pa bo moč razbrati stališča posameznih klubov 1. SNL do uvedbe Garancijskega sklada.

 
Spoštovani.

V dogovoru z Nogometno zvezo Slovenije se na vas obračamo z željo, da nam sporočite vaše stališče do uvedbe Garancijskega sklada v nogometu, v katerega bi bili vključeni klubi 1. SNL.

Za lažje razumevanje in odločitev smo na kratko povzeli smisel in namen ustanovitve omenjenega sklada:
- Garancijski sklad je dejansko korektiv zakonsko dovoljeni prisilni poravnavi ter preprečuje izkrivljanje konkurence med nogometnimi klubi. Pravila Garancijskega sklada namreč klubu, ki je s tem zmanjšal svoje obveznosti, preprečijo znižanje obveznosti do igralcev in s tem priviligiran položaj glede na ostale klube;
- Garancijske sklade poznajo v večini držav Zahodne in Centralne Evrope. Poznamo tudi primer Vzhodno evropske države, kot je Slovaška, kjer takšen sklad poznajo že 18 let;
- SPINS je v preteklih letih s finančno pomočjo iz tako imenovanega solidarnostnega sklada pomagal svojim članom, ki so se zaradi insolventnosti kluba znašli v nezavidljivem položaju;
- Garancijski sklad ohranja kakovost nacionalnega nogometnega tekmovanja, saj dokazano zmanjšuje odhode domačih igralcev v tujino ter preprečuje njihove prezgodnje športne upokojitve zaradi nevzdržnih razmer;
 - Garancijski sklad dokazano preprečuje nevarne posledice športnih stav in s tem povezanega nameščanja tekem, saj so igralci v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kluba upravičeni do izplačila določenega zneska iz tega sklada;
- Za ustanovitev Garancijskega sklada se je pozitivno opredelilo tudi Združenje evropskih profesionalnih nogometnih lig EPFL na mednarodnem kongresu v Lizboni. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi:
 http://www.spins.si/novice/1/tudi_evropski_klubi_za_garancijske_sklade.html;
- Uvedba Garancijskega sklada je v duhu pravil in v skladu s smernicami UEFA, predvsem v okviru spodbujanja politike finančnega fair playa v posameznih državah;
- S finančnim vložkom bodo v Garancijski sklad vpleteni vsi deležniki slovenskega nogometa, tako NZS, klubi kot predstavnik nogometašev, sindikat SPINS. Višina vložka bo opredeljena v dogovoru z NZS, klubi in sindikatom SPINS.

Kot dodatno gradivo si lahko preberete tudi predlog pravilnika Garancijskega sklada, ki ga je zasnoval sindikat SPINS:  
http://www.spins.si/design/uploads/content/Projekti/Pravilnik_o_jamstvenem_skladu.pdf .

Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do 1. 6. 2013 sporočite vaše stališče do ustanovitve Garancijskega sklada, s strinjanjem ali nasprotovanjem njegove ustanovitve. Če ste se opredelili proti ustanovitvi omenjenega sklada, nam, prosimo, obrazložite razloge za takšno odločitev?
Odzive klubov bomo po omenjem datumu javno objavili skupaj s stališčema NZS in sindikata SPINS. 

Za sodelovanje in hiter odziv se vam iskreno zahvaljujemo.

S prijaznimi pozdravi,
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji