Novice

< nazaj

Z učenjem komunikacijskih spretnosti do osebnostnega razvoja nogometašev

Datum: 25.10.2016
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) bo v mesecu novembru, v klubih Prve lige Telekom, začel z izvajanjem tečajev usposabljanja na vsebinskem področju osnovnih komunikacijskih spretnosti. Tečaji bodo potekali v dogovoru z vodstvi nogometnih društev, in sicer na način, da kar najmanj vplivajo na proces treningov in ritem tekmovanja nogometašev.

Način in izvedba tovrstnih tečajev usposabljanja je popolna novost na področju športa v Republiki Sloveniji, zato si predstavniki SPINS prizadevajo, da bo odziv slušateljev in vodstev nogometnih klubov karseda pozitiven. Včeraj je bil opravljen zadnji usklajevalni sestanek pred pilotno izvedbo tečajev s predstavniki NK Domžale in ND Gorica, kjer vizija klubov stremi k osebnostnemu razvoju nogometašev in skrbi za obdobje po končani nogometni karieri. Pri projektu aktivno sodeluje tudi bivši profesionalni nogometaš Davor Škerjanec, zdaj direktor nogometnega kluba CherryBox24 Tabor Sežana in diplomant mednarodnega študijskega programa na UCN Denmark.

Dobra, učinkovita komunikacija je ključna za osebni in profesionalni uspeh vsakega posameznika. Njen namen je posredovati sporočilo drugi osebi, pri tem pa je zelo pomembno, da le ta prejme informacijo na tak način, kot jo je želel podati pošiljatelj. Učinkovita komunikacija je torej odvisna od jasnega sporočanja na eni strani in aktivnega poslušanja na drugi strani. 

Vsak človek je svet zase. Vsi se rodimo z določenimi sposobnostmi in tekom življenja pridobimo različne izkušnje, vrednote, znanja kar seveda vpliva na našo komunikacijo. Podatki kažejo, da je pravilno razumljena le dobra tretjina tistega, kar povemo ali napišemo. Zato je jasna komunikacija tako v zasebnem kot profesionalnem življenju ključna za uspeh.

Na treningu komunikacijskih spretnosti bodo športniki razvijali spretnosti potrebne za učinkovito in ustrezno komuniciranje tako v zasebnem kot tudi poslovnem svetu. Razvijali bodo sposobnosti učinkovitega komuniciranja tako v ustni kot pisni obliki in preko različnih medijev.  Še zlasti se bo skozi vse vsebine poudarjalo, da so načini komuniciranja na različnih nivojih popolnoma različni. Komunikacija s prijatelji ali družino je eno, za komuniciranje z javnostjo in poslovno komuniciranje po zaključku kariere pa mora športnik razviti druge sposobnosti.
 
Razvijali bodo torej sposobnosti potrebne za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v njihovem družbenem in delovnem okolju, vključno s sposobnostjo reševanja konfliktov, ki se pri tem pojavijo. Metode dela bodo osredotočene na prakso in aktivno delo udeležencev, kar omogoča hitro osvajanje znanj in spretnosti ter prenos le teh v vsakdanje življenje. Vsebina predavanj bo prilagojena posameznim skupinam oziroma posameznikom, glede na predhodno znanje in izkušnje s področja, ki ga bodo vsebine zajemale.
 
Po zaključenem tečaju bodo slušatelji prejeli diplomo, potrdilo o pridobljenih področjih znanja, ki jim bo v pomoč pri iskanju zaposlitve po končani športni karieri. 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji