Novice

< nazaj

”World Players Association” predstavila strateški dokument, ki spodbuja celostni razvoj športnikov

Datum: 11.9.2017

Svetovno združenje sindikatov športnikov ”World Players Association”, katerega član je tudi FIFPro, je v zaključku preteklega tedna objavilo dokument, ki je začel nastajati v okviru prve globalne konference na temo programov celostnega razvoja športnikov in dejavnosti, ki jih v sklopu le teh opravljajo »Usmerjevalci osebnega razvoja športnika« (angl.: Player Development Manager). V okviru programa so bili udeleženci aktivno vključeni v izdelavo strateškega dokumenta, ki naj bi kot pripomoček služil organizacijam pri pripravi in implementaciji tovrstnih programov ter zagotavljanju meril, sprejemljivih za razvoj in dobro počutje profesionalnih športnikov. Dokument, ki v ospredje postavlja izključno športnika/-co kot človeka, šele nato kot športnika, nosi kratko ime ”The Standard”.
 
Osnova strateškega dokumenta izvira iz nedavno sprejete in potrjene Splošne deklaracije o pravicah športnikov, ki celostni razvoj in skrb za dobro počutje uvršča med temeljne pravice športnikov.
 
Strateški dokument ”The Standard” temelji na osmih programskih vsebinah, ki prevladujejo v svetu športa:
- zdravje in dobro počutje
Izboljšanje dobrega počutja športnikov, med in po karieri, s pobudami na področju izobraževanja, duševnega zdravja, podpornih storitev in razvoja usposobljenosti tistih, ki delajo z njimi.
- prehod v obdobje po končani športni karieri
Da bi zagotovili športnikom učinkovit prehod iz športne v drugo kariero, moramo le tem zagotoviti dostop do celovitih izobraževalnih programov, ki bodo izboljšali njihove zaposlitvene možnosti.
- vključitev v družbo
Spodbujanje spoštovanja, vljudnosti in upoštevanja raznolikosti med športniki dosežemo s programi ozaveščanja o kulturnih, rasnih in verskih razlikah in spolni usmerjenosti.
- delovno okolje
Zagotoviti je potrebno varno delovno okolje, ki podpira in spodbuja razvoj ter blaginjo vseh športnikov, vključno z nemotenim dostopom do usposobljenih ”usmerjevalcev”, ki lahko podpirajo osebnostno rast športnika in njegovega dobrega počutja.
- raziskave in znanje
Spodbuditi deležnike na področju športa, da aktivno pristopijo k raziskavam in širijo informacije, katerih namen je oceniti vpliv vrhunskega športa na športnikovo dobro počutje, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, družbene mreže, pripravljenost na prehod iz športa v obdobje po njem.
- pravice
Spodbujanje športa, ki varuje, spoštuje in podpira temeljne človekove pravice ter svoboščine športnikov
- zakonodaja in pravilniki
Spodbuditi deležnike na področju športa, da aktivno pristopijo k pogajanjem in dogovorom o vključitvi vsebin programov celostnega razvoja športnikov in njihovega financiranja v pravne akte. Kjer je mogoče, naj bodo te vsebine del pogajanj v okviru kolektivne pogodbe
- celosten razvoj športnikov kot sestavni del njihovih pogodb oziroma kolektivnih pogodb
 
Navedenih osem področij oziroma usmeritev je podlaga za usmerjanje dejavnosti, ki so v dokumentu podrobneje navedene in ki naj bi jih posamezne organizacije izvajale na lokalni ali mednarodni ravni, v sodelovanju z ostalimi deležniki na področju športa.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji