Novice

< nazaj

Izvoljeni predstavniki v organih sindikata SŠS

Datum: 22.11.2004

Ustanovna skupščina

Sindikata športnikov Slovenije - SŠS

Velika dvorana Doma sindikatov, Dalmatinova 4 v Ljubljani, v VI. nadstropju,

v ponedeljek, 22. novembra 2004 ob 13.00 uri.

Ustanovna skupščina Sindikata športnikov Slovenije je potekala v ponedeljek, 22. novembra 2004, ob 13.00 uri v Veliki dvorani Doma sindikatov, Dalmatinova 4, v Ljubljani. Na skupščini so bili lahko prisotni vsi člani sindikata SŠS ter vsi zainteresirani za delovanje sindikata SŠS in razvoj slovenskega športa.

Predlagani dnevni red skupščine:

Otvoritev ustanovnega zasedanja skupščine SŠS
Izvolitev delovnega predsedstva
Potrditev dnevnega reda
Predstavitev poglavitnih ciljev sindikata SŠS
Poročilo o dosedanjem delu začasnega vodstva sindikata SŠS
Obrazložitev statuta sindikata SŠS ( Andrej Pohar)
Izvolitev organov sindikata SŠS
Obrazložitev in sprejetje finančnega načrta sindikata SŠS
Sprejetje akta o sistemizaciji delovnih mest sindikata SŠS
Določitev in potrditev članarine za sezono 2004/2005
Predstavitev spletne strani sindikata SŠS in ugodnosti članstva v sindikatu SŠS (Niko Slavnić, Mitja Simčič)
Razno... (projekt Kuharski recepti znanih slovenskih športnikov)
V uvodu je spregovoril predsednik ZSSS Dušan Semolič, ki je nekaj besed namenil sredstvom, ki jih imajo delavci na voljo preko sindikatov v boju za izboljšanje njihovega položaja.

Pred začetkom je bilo potrebno izvoliti delovno predsedstvo skupščine in potrditi dnevni red skupščine. Za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen Stefanović Dejan in za namestnika Gregor Lah.

Predsednik delovnega predsedstva pozdravil vse prisotne in na kratko pojasnil potek zasedanja.

 

4. Predstavitev poglavitnih ciljev sindikata SŠS


Poročevalci Dejan Stefanović, Iztok Čop in Gregor Lah. Začrtane so bile naslednje smernice delovanja in cilji:

1. Reprezentativna organizacija, ki bo združevala in ščitila interese vseh športnikov v Sloveniji

2. Zastopanje športnikov pri pogajanjih s športnimi zvezami in organi RS

- Sklepanje splošne kolektivne pogodbe za športno dejavnost

- Neodvisna športna nacionalna arbitraža

3. Prizadevanje za novelo davčne, športne in društvene zakonodaje

- Zakon o športu

- Novela Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

- Zakon o društvih

4. Vprašanje poklicnih bolezni

5. Soupravljanje s sredstvi, ki so namenjena za šport

6. Doping

7. Dodatno izobraževanje športnikov

8. Ustanovitev sklada za pomoč športnikom

5. Poročilo o dosedanjem delu začasnega vodstva sindikata SŠS

V poročilu so bili zajeti naslednji dogodki in opravljene naloge:

Povezave s predstavniki Urada za šport RS, OKS in z vodstvi nacionalnih panožnih športnih zvez
Pogovori z večino parlamentarnih političnih strank glede zakonodajne ureditve športa v Sloveniji
Sprejet modificiran predlog SŠS za amandma v novem Zakonu o dohodnini glede davčne olajšave za vlaganja v pokojninske sklade
Tri novinarske konference
Delovanje v okviru sindikata SPINS
Mednarodne povezave s sorodnimi sindikati FIFpro in ETUC ter Inštitut za športno pravo iz Haaga

6. Obrazložitev statuta sindikata SŠS

Poročal je Andrej Pohar, ki je na kratko opisal statut SŠS in razložil njegove osnovne značilnosti ter predstavil sestavo in delovanje organov sindikata.

7. Izvolitev organov sindikata SŠS

Soglasno je bil sprejet predlog za predstavnike v organih sindikata SŠS. Izvoljeni so bili naslednji člani:

Predsednik sindikata

Dejan Stefanović

Upravni odbor - 7 članov in predsednik

Gregor Lah

Jolanda Čeplak

Iztok Čop

Beno Lapajne

Tanja Oder

Andrej Pohar

Matjaž Mahkovec

Nadomestni člani - 8 članov

Matic Osovnikar

Goran Jolič

Jasmin Čuturič

Gaber Glavič

Gregor Cvijič

Saša Dončič

Niko Slavnić

Mitja Simčič

Nadzorni odbor - 3 člani

Brigita Langerholc - predsednica

Tonči Žlogar

Saša Ožbolt

Člane strokovnega odbora in klubske sindikalne zaupnike bo naknadno imenoval Upravni odbor sindikata.

8. Obrazložitev in sprejetje finančnega načrta sindikata SŠS

Finančni načrt je bil predložen v gradivu za skupščino. Sprejet je bil sklep:

Sprejme se finančni načrt za leto 2005.

9. Sprejetje akta o sistemizaciji delovnih mest sindikata SŠS

Akt o sistemizaciji delovnih mest je bil predložen članom v gradivu za skupčino. Sprejet je bil sklep:

Sprejme se akt o sistemizaciji delovnih mest sindikata SŠS.

10. Določitev in potrditev članarine za sezono 2004/2005

Sprejet je bil sklep, da bo članarino določil naknadno upravni odbor SŠS na svoji prvi seji.

11. Predstavitev spletne strani sindikata SŠS in ugodnosti članstva v sindikatu SŠS

Predstavila Niko Slavnić in Mitja Simčič.

12. Razno...

Pod to točko se je predsedujoči dal besedo sekretarju OKS g. Jagodicu, ki je omenil skupno sodelovanje in zaželel uspešno delovanje sindikata v prihodnosti.
Zasedanje skupščine se je zaključilo s skupno željo vseh sodelujočih, da naj ima sindikat pri svojem delovanju čim večji uspeh.
ŠSS

Dalmatinova 4

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: +386 1 4341280

Fax: +386 1 4379379

GSM: +386 41 747003

E-mail: sportniki@sindikat-zsss.si

Ostale novice

Sorodne novice

 • XIII. skupščina SPINS
  18.11.2020

  XIII. skupščina SPINS

  V skladu s statutom SPINS je bila v ponedeljek 16. 11. 2020 sklicana 13. redna skupščina sindikata, ki pa je bila tokrat volilna. Poleg novih članov in članic upravnega odbora je bil za naslednje mandatno obdobje izvoljen tudi predsednik sindikata.

 • XII. skupščina SPINS
  3.12.2019

  XII. skupščina SPINS

  Na redni skupščini SPINS potrjen predlog standardne pogodbe za trenerje ter zavarovanje za člane za primer trajne nesposobnost za igranje nogometa.

 • Vabilo na skupščino sindikata SPINS
  22.11.2019

  Vabilo na skupščino sindikata SPINS

  V skladu s statutom SPINS je predsednik sindikata, Dejan Stefanović, sklical XII. skupščino sindikata, ki bo v ponedeljek 2. 12. 2019, v Ljubljani.

 • Sydney gosti generalno skupščino FIFPRO 2019
  12.11.2019

  Sydney gosti generalno skupščino FIFPRO 2019

  Sydney, glavno mesto avstralske zvezne države Novi južni Wales in največje ter najstarejše mesto Avstralije je tokrat gostilo generalno skupščino Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO, katere sta udeležena tudi predstavnika Slovenije.

 • Izredna skupščina Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro
  20.6.2019

  Izredna skupščina Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro

  Na izredni generalni skupščini organizacije FIFPro je prisotnih 65 držav, predstavnikov nogometnih sindikatov, članov omenjene organizacije. Povod za sklic izredne skupščine so aktualne interne vsebine, o katerih mora odločati skupščina organizac

Sponzorji