Novice

< nazaj

Poročilo o delu sindikata SPINS za sezono 2003/2004

Datum: 23.7.2004

V 10 mesecih delovanja od ustanovitve in od prve skupščine smo opravili sledeče:

Splošna statistika

290 podpisanih pristopnih izjav;
122 polnopravnih članov sindikata, od tega je 10 strokovnih sodelavcev in po sklepu UO sindikata tudi članska reprezentanca Slovenije;
93 plačanih članarin;
30 sestankov z najvišjimi predstavniki NZS, Združenja prvoligašev in Urada za Šport;
4 tiskovne konference;
12 avtorskih prispevkov v časopisih in preko 200 izjav in intervjujev v medijih;
opravili smo 8 delovnih obiskov v tujini, med drugim v Haagu pri ASSER inštitutu za športno pravo, Gaudi in Amsterdamu pri nizozemskem sindikatu, v Londonu pri PFA, na Dunaju pri avstrijskem sindikatu, v Zagrebu in Beogradu kot pomoč pri ustanavljanju sindikatov sosednjih držav;
prisostvovali smo na skupščini NZS, skupščini OKS, zasedanjih Državnega zbora, okroglih mizah na temo novega zakona o društvih, novega zakona o dohodnini in predloga zakona o davku od dohodkov pravnih oseb;
sodelovali in predavali smo na Konferenci o socialnem dialogu ASSER inštituta pod pokroviteljstvom EU;
pogovarjali smo se z mnogimi potencialnimi sponzorji in sklenili sodelovanje s 5 poslovnimi partnerji pri zagotavljanju ugodnosti za naše člane;
večkrat smo obiskali slovenske prvoligaše;
v sodelovanju z licenčnim oddelkom smo organizirali seminar na temo licenciranja v nogometu v Sloveniji;
Glavne aktivnosti

ozaveščanje igralcev, klubov in javnosti o pravicah in dolžnostih akterjev v nogometu;
sestava predlogov za spremembo Pravilnika o registraciji in statusu igralcev NZS;
sestava pobud za izboljšanje delovno pravnega statusa nogometaša;
analiza pravnega in davčnega položaja nogometašev v Sloveniji;
sestava enotne pogodbe za amaterje in neamaterje;
sestava amandmaja k novem zakonu o dohodnini za posebni pokojninski sklad za športnike, ki je bil kasneje tudi sprejet;
zastopanje interesov nogometašev pri pogajanjih z Nogometno zvezo Slovenije in Združenjem prvoligašev;
sestava in vzdrževanje informacijskega novičarskega internet portala SPINS;
oblikovanje in izdelava posebne kartice ugodnosti za člane sindikata;
pravno svetovanje in zastopanje članov;
sestava zahtev pred organi NZS in Združenja prvoligašev ter pravosodnimi organi v Sloveniji;
sestava zahtev pred arbitražo DRC FIFA, komisijo za status igralcev FIFA in CAS;
zastopanje interesov nogometašev iz Slovenije v svetu preko svetovne organizacije sindikatov FIFpro;
zastopanje interesov nogometašev pred Vlado RS in Evropsko komisijo EU;
za naše člane smo opravili nešteto svetovalnih ur, napisali preko 50 dopisov v klube in v interesu igralcev opravili nemajhno število telefonskih pogovorov z igralci in s predstavniki klubov in zvez;
prizadevanje za spremembo zakona o športu in za davčno reformo za statust poklicnega športnika oziroma uvedbo pogodb o zaposlitvi z določenimi olajšavami;
izdelava predloga zakona o pogodbi o športnem delu, ki bo vključen v novelo zakona o športu;
za lažje uveljavljanje interesov športnikov na nacionalni ravni smo ustanovili Sindikat športnikov Slovenije, v katerega so avtomatično včlanjeni tudi člani SPINS;
Naše delovanje v prvem letu ocenjujemo kot pozitivno, saj se je število enostranskih prekinitev zmanjšalo na minimum, dejansko nismo zaznali, da bi se sploh katera pogodba končala z enostransko prekinitvijo s strani kluba. Enako ne moremo trditi za pretekle sezone, ko so se prekinitve dogajale kot po tekočem traku. Po drugi strani pa ugotavljamo, da je vse naše prizadevanje zaman, če ne dosežemo končnega cilja, ki smo si ga zadali. Ustanovljena mora biti neodvisna arbitraža, ki bo v popolnosti ščitila naše pravice, na to vežemo danes naše zahteve.

Dolgovi klubov do igralcev se večajo iz sezone v sezono, kar moramo nujno prekiniti. Brez urejenih finančnih in pogodbenih razmerij v Sloveniji kmalu ne bo več nogometa. Moramo se sami vprašati, zakaj ima naša 1. liga plačilno sposobnost 5. avstrijske lige.

S spremembami ne smemo več odlašati.

 

Ostale novice

Sorodne novice

 • XIII. skupščina SPINS
  18.11.2020

  XIII. skupščina SPINS

  V skladu s statutom SPINS je bila v ponedeljek 16. 11. 2020 sklicana 13. redna skupščina sindikata, ki pa je bila tokrat volilna. Poleg novih članov in članic upravnega odbora je bil za naslednje mandatno obdobje izvoljen tudi predsednik sindikata.

 • XII. skupščina SPINS
  3.12.2019

  XII. skupščina SPINS

  Na redni skupščini SPINS potrjen predlog standardne pogodbe za trenerje ter zavarovanje za člane za primer trajne nesposobnost za igranje nogometa.

 • Vabilo na skupščino sindikata SPINS
  22.11.2019

  Vabilo na skupščino sindikata SPINS

  V skladu s statutom SPINS je predsednik sindikata, Dejan Stefanović, sklical XII. skupščino sindikata, ki bo v ponedeljek 2. 12. 2019, v Ljubljani.

 • Sydney gosti generalno skupščino FIFPRO 2019
  12.11.2019

  Sydney gosti generalno skupščino FIFPRO 2019

  Sydney, glavno mesto avstralske zvezne države Novi južni Wales in največje ter najstarejše mesto Avstralije je tokrat gostilo generalno skupščino Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO, katere sta udeležena tudi predstavnika Slovenije.

 • Izredna skupščina Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro
  20.6.2019

  Izredna skupščina Svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro

  Na izredni generalni skupščini organizacije FIFPro je prisotnih 65 držav, predstavnikov nogometnih sindikatov, članov omenjene organizacije. Povod za sklic izredne skupščine so aktualne interne vsebine, o katerih mora odločati skupščina organizac

Sponzorji