Novice

< nazaj

NZS zavrača dialog z nogometaši

Datum: 1.10.2010

Spoštovani, v nadaljevanju imate dopis s strani naše pooblaščene odvetniške pisarne, ki so ga danes prejeli pri NZS. Iz le tega je jasno razvidno, da pravilniki NZS kršijo pravice reprezentantov, zaradi česar je SPINS že četrtič v zadnjih dveh mesecih podal prošnjo za skupni sestanek, ki pa očitno ne bo uslišana.

Ravno danes smo namreč prejeli odgovor, da NZS (oziroma njen predsednik) ne pristaja na vsebino predloženih dokumentov, s čimer NZS zavrača jasno in konsenzualno ureditev pravic slovenskih nogometašev. S tem NZS neposredno krši Memorandum o soglasju med FIFPro in FIFA, s katerim navedeni organizaciji in njene članice priznavata FIFPro kot socialnega partnerja ter s tem seveda tudi vse njene članice, vključno s SPINS. Želeli bi poudariti, da sam Pravilnik o nogometnih reprezentancah Slovenije v prehodnih določbah opredeljuje veljavnost tretjega poglavja pravilnika (Nagrajevanje...) od dne 12. 7. 2010, kar pomeni, da so s tem datumom kakršni koli dogovori, ki so bili sprejeti pred tem med reprezentanti in NZS, prenehali veljati. Pravilnik NZS je bil sprejet popolnoma enostransko, brez posvetovanja z reprezentanti, zaradi česar so, med drugimi razlogi, reprezentantje za pravno pomoč in zastopanje zaprosili SPINS.

Naj bo jasno, da so reprezentanti zadnje tri tekme odigrali brez nikakršnih finančnih nadomestil ter da se ne borijo za višino nagrad in premij, kot je večina medijev napačno povzela njihove zahteve in zahteve SPINS, ampak za sporazumno ureditev njihovih pravic in pravic slovenskih nogometašev z akti, ki se jih ne da enostransko spreminjati. Zahteve reprezentantov in slovenskih nogometašev so zajete v Sporazumu o sodelovanju in v Pogodbi med NZS in SPINS, dostopne vsakomur na naši spletni strani, ki pa nikakor niso dokončne, saj gre le za prvi predlog. Zajemajo tudi določbe o medsebojnem priznanju, neodvisni arbitraži, garancijskem skladu, treningih nezaposlenih nogometašev, komisiji nogometašev, zavarovanju in marsičem drugem. Nikjer pa niso zapisane nobene finančne zahteve do NZS.

Podpora reprezentantov je predvsem posledica neuresničitve vseh trinajstih zahtev SPINS, s katerimi smo pred letom in pol seznanili tedanjega kandidata za predsednika NZS Ivana Simića in ki so bile pogoj za našo podporo na prihajajočih volitvah. Ni nam potrebno navesti, da predsednik NZS do tega trenutka ni uresničil še nobene.

Naj vas spomnimo, da gre za (novica na spletni strani SPINS z dne 18.2.2009) sledeče zahteve:

1. Uvedba neodvisne enostopenjske Arbitraže NZS za vse nivoje lig v sporih med klubi in igralci (ti. Komisija za status) v skladu z zahtevami FIFA, ter pravilnik o delovanju te arbitraže, vse v najkrajšem možnem času;

2. Garancijski sklad 1. in 2. SNL (predlog je, da vsak klub 1. SNL, vključno s SPINS, prispeva na začetku vsake tekmovalne sezone 10.000 EUR, klubi 2. SNL po 5.000 EUR ter NZS 50.000 EUR);

3. Enotna pogodba za vse profesionalne igralce, ki jo potrdi in predpiše NZS;

4. Ureditev nezgodnega zavarovanja za profesionalne nogometaše;

5. Po zgledu Hrvaške in drugi držav EU popolna odprava odškodnin za amaterske prestope (ne govorimo o odpravi nadomestil za vzgojo nogometašev - ta do 23. leta starosti ostanejo);

6. Popoln prenos vseh zahtev pravilnika FIFA v Pravilnik o statusu in registraciji igralcev;

7. Skupen nastop proti Vladi RS za ureditev statusa poklicnih športnikov in ustanovitev posebnega poklicnega sklada športnikov RS;

8. SPINS mora biti izključni nosilec kolektivnih pravic iz javne podobe svojih članov oz. slovenskih nogometašev (normiranje te pravice v aktih NZS);

9. SPINS bi moral imeti v strukturi NZS enak položaj kot trenerska in sodniška organizacija, kar torej zajema tudi članstvo v IO NZS ter sorazmerno financiranje dejavnosti SPINS (za razliko od ZNPL podpredsedniškega mesta ne potrebujemo);

10. Skupna organizacija Nogometne gale pred koncem vsakokratne tekmovalne sezone (SPINS, NZS, ZNPL);

11. Ustanovitev posvetovalnega Strateškega odbora NZS po zgledu UEFA (Professional Football Strategic Council within UEFA), kjer bi sodelovali tudi nekdanji priznani nogometaši;

12. Skupni dobrodelni in promocijski projekti, ki so se izvajali že dosedaj, se morajo še bolj izpostaviti v smislu promocije vodilne vloge nogometa v slovenskem športu (in ne OKS-a);

13. Obvezni pogoji oz. licenca NZS za klubske managerje oz. tehnične direktorje.
Opozarjamo tudi, da je pred kratkim v svoji izjavi za javnost Ivan Simič izrazil pripravljenost, da ob primernem kandidatu zaradi preobremenjenosti odstopi, na kar ga zopet pozivamo, saj ima npr. Drago Kos vse kvalifikacije, da ga več kot dostojno zamenja.


Pomembno je tudi dodati, da so reprezentanti, za razliko od predsednika NZS, ki je s 50.000 evrov iz blagajne NZS sofinanciral navijače, več kot dvakrat toliko, in sicer 110.000 evrov svoje nagrade, če smo natančni, namenili humanitarnim in dobrodelnim projektom.

Če smo že pri financah, je NZS verjetno edina zveza na svetu, ki ne podpira treningov nezaposlenih nogometašev (letos ni želela zagotoviti niti nogometnega igrišča za treninge), niti z nobenim drugim projektom ne rešuje socialne stiske slovenskih nogometašev.

Sporen ni le način, s katerim NZS enostransko ureja razmerja do slovenskih reprezentantov, ampak tudi popolno zavračanje pravice slovenskih nogometašev do socialnega dialoga s strani NZS!

Naj javnost in novinarji, ki nas pozivajo, da svoje odnose uredimo sporazumno z dialogom, presodi, kdo drži fige v žepu! Slovenski nogometaši si ne želimo prepirov v javnosti, vendar pa so javna obvestila edino sredstvo, ki nam preostane, kadar se nasprotna stran o naših zahtevah ne želi niti pogovarjati oziroma o njih razpravljati.

Naj še povemo, da so reprezentantje popolnoma osredotočeni na prihajajoči tekmi ter bodo dali vse od sebe, da na obeh tekmah zmagajo. Na njihovo voljo in zmagovalno miselnost zavržna ravnanja NZS in njenega predsednika ne bodo vplivala!

O nadaljnjih ukrepih, se bomo pogovorili s slovenskimi reprezentanti ter slovenskimi pogometaši. Naj še povemo, da vsi naši predlogi temeljijo na zgledih iz zvez in sindikatov v tujini (vsi so bili predočeni NZS), ki zastopajo reprezentante in ostale nogometaše (Danska, Avstralija, Francija...). Avstralska zveza se je bila pripravljena na zadnji prijateljski tekmi v Ljubljani celo sestati na skupnem sestanku in predstavnikom NZS razložiti kolektivno pogodbo med zvezo in tamkajšnjim sindikatom, ki zastopa reprezentante, pa je NZS sestanek zavrnila.

Športni pozdrav
Vodstvo SPINS

V priponkah:

1. Odgovor NZS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji