Novice

< nazaj

Najbolj ogroženi so neplačani nogometaši, starejši od 25 let

Datum: 15.11.2013
Declan Hill, novinar, ki se že nekaj časa ukvarja z raziskovanjem področja prirejanja rezultatov nogometnih tekem, je svoje dolgoletne izkušnje in izsledke raziskave strnil v doktorski disertaciji na Oxfordski univerzi, posledično pa izdal novo knjigo, ki nosi naslov “The Insider’s guide to Match Fixing in Football”. Po njegovih besedah, bi si moral knjigo prebrati vsak predstavnik nogometnega sindikata, člana svetovnega združenja FIFPro. Knjiga je njegova druga, vezana na omenjeno področje. V letu 2008 je namreč izdal prodajno uspešnico ”The Fix: Soccer and Organized Crime”. V prvi se avtor osredotoča na definiranje negativne pojavnosti prirejanja nogometnih tekem, v drugi, pa na podlagi statističnih raziskav, intervjujev in izpovedi, predvsem na razloge zakaj se posamezniki sploh odločajo za tovrstna dejanja.
 
”Za knjigo sem potreboval dolgo časa, saj sem želel, da vsebina ostane karseda enostavna in razumljiva širši množici. V knjigo je vključenih mnogo pomembnih informacij, ki predstavljajo velik napredek pri definiranju področja prirejanja rezultatov nogometnih tekem in nudijo pomoč tistim, ki se s tem področjem podrobneje ukvarjajo", je povedal Declan Hill.
 
Analiza, ki jo je opravil avtor se naslanja predvsem na nekaj pomembnejših področij oziroma vprašanj, povezanih s prirejanjem rezultatov: zakaj nogometaši prirejajo rezultate tekem?; ali se nogometaše in sodnike v prirejanje tekem prisili z različnimi oblikami nasilja?; ali se prirejanje rezultata razlikuje od goljufanja?; zakaj se rezultati prirejajo le pri določenih tekmah (ligah)?; zakaj je v nekaterih nogometnih ligah več tako imenovane korupcije kot v ostalih?; kako lahko pošten športni delavec prepreči prirejanje rezultatov?; itn.
 
V raziskavi je Declan Hill prišel do nekaj zanimiv spoznanj, katerih skupne točke lahko povežemo tudi z analizo raziskave, ki je bila v letu 2012 opravljena v okviru projekta Črne knjige za vzhodno Evropo (Black Book Eastern Europe). Ena večjih ovir, ki jih omenja avtor je pridobivanje informacij in poročanje ali priznanje posameznikov o primerih prirejanja rezultatov. Če bi na primer vzeli pod drobnogled Rusijo in Nemčijo, bi opazili, da je v Nemčiji veliko večja pojavnost prirejanja tekem – a najverjetneje temu v praksi ni tako. V Nemčiji se namreč sistemsko ukvarjajo s preiskovanjem tega področja, medtem ko v Rusiji zaradi bojazni ali strahu pred nevarnostmi, ki pretijo, informacije največkrat ostanejo znotraj ozkih skupin nogometnh klubov. Omembe vredni stični točki raziskav sta tudi nasilje (verbalno, fizično, psihično) povezano s prirejanjem rezultatov, ki se kaže predvsem takrat, ko so posamezniki že vključeni v nezakonite aktivnosti in pa definiranje najbolj ogroženih skupin. Ne velja namreč velikokrat slišana trditev, da so najbolj ranljive skupine prav mladi, neizkušeni nogometaši – povprečna starost nogometašev, vključenih v prirejanje rezultatov nogometnih tekem je 26,8 let. Analiza raziskave je ponovno pokazala, da je neplačevanje oziroma neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti do nogometašev, ki le te največkrat vodi v obup in neizhodne situacije, ključen faktor pri odločitvah posameznikov, da podležejo besedam in napeljevanjem ”kriminalcev”.

Prav zaradi omenjenih dejstev so izobraževalni programi in kampanje izrednega pomena za športnike. Predvsem so nujni za mlajše generacije, ki so potencialne žrtve zgoraj omenjenih kriminalnih dejanj. V okviru sindikata SPINS so prav v tem letu stekle aktivnosti v okviru projekta ”Ne prirejaj!” (Don’t Fix it!), kjer predstavniki sindikata z obiski klubov, anonimnimi vprašalniki in organizacijo tematskih seminarjev oziroma okroglih miz, ozaveščajo ciljne skupine ter jih usmerjajo na strogo in v naprej premišljeno ravnanje, že samo v primeru suma na nepravilnosti.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji