Novice

< nazaj

Primer Webster novi Bosman

Datum: 29.1.2008

 Mednarodna športna arbitraža v Lausanni (CAS) je v primeru Webster proti klubu Heart of Midlothian razsodila, da je Andy Webster upravičeno enostransko prekinil pogodbo po preteku tretjega leta pogodbe in s tem glede odškodnine pritrdila razsodbi arbitražnega organa DRC FIFA.

Odločitev CAS pomeni dokončno potrditev pravila iz 17. člena Pravilnika o statusu in registraciji igralcev FIFA, tako da velja, da lahko nogometaši po celem svetu enostransko prekinejo pogodbo po poteku zaščitnega obdobja, brez da bi tvegali kakršnokoli sankcijo disciplinske narave. Klub v takih primerih ni upravičen do pogodbeno dogovorjene odškodnine, ampak le do višine izplačil, ki bi jih igralec prejel od konca pogodbe ter do amortizirane vrednosti morebitne plačane odškodnine.

FIFPro je ves čas postopka aktivno podpiral igralca ter z veseljem pozdravlja odločitev CAS. V februarju 2006 so bile v Sloveniji, na predlog sindikata SPINS, določbe 17. člena pravilnika FIFA v celoti implementirane v 14. člen Pravilnika o statusu in registraciji igralcev NZS.

Odločitev CAS v primeru Webster...

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji