Novice

< nazaj

NK INTERBLOCK podpira prizadevanja SPINS

Datum: 18.7.2008

Glede na zadnje zaplete med Združenjem 1.SNL in SPINS-om NK INTERBLOCK podaja naslednja jasna stališča:

1. ENOTNA POGODBA:
S SPINS-om smo v preteklih tednih temeljito preučili stališča in ugotovili, da so zahteve SPINS-a za naš klub sprejemljive in da jih NK INTERBLOCK podpira. Ugotovili smo, da so izhodišča korektna in dobra za naše igralce in naš klub, ter da se moramo uskladiti še v nekaj malenkostih, ki pa niso predmet osnovne enotne pogodbe in jih bo vsak klub imel možnosti urejati individualno z aneksi, kot to počnejo v drugih državah, kot je recimo Portugalska... Če bo pogodba postala enotna ni odvisno od nas, saj jo morajo podpreti tudi drugi klubi, mi pa jo bomo vsekakor sprejeli, saj se nam zdi dobra. Na tem mestu pojasnjujem izključno stališče NK INTERBLOCKA. Pozivam tudi vse ostale kolege, da (našo usklajeno) pogodbo in predloge preberejo, da bodo pred komentiranjem stališč sploh seznanjeni kaj je v usklajenih dokumentih. O tem, da se dogovarjamo s SPINS-om smo seznanili Združenje 1.SNL in vse predstavnike klubov na predzadnji seji in hkrati izrazili stališče, da je osebne zamere potrebno izločiti iz profesionalnega dela, da ne smemo na pamet odločati stvari, ki jih ne preučimo podrobno in da je naše stališče, da je s SPINS-om potrebno korektno sodelovanje, ki bo tako Združenju 1.SNL , kakor SPINS-u zagotavljal korektnost.

Mislim da je potrebno pristopiti z razumom in pozitivno energijo, saj nam SPINS lahko zelo koristi v marketinškem smislu. V našem klubu smo prepričani, da je korekten odnos z igralci NK INTERBLOCK osnova za dobro delo in doseganje vrhunskih rezultatov. V našem primeru ustvarjamo klub, ki temelji na družinskih vrednotah in nam je vsak posameznik, ki sprejme vrednote korektnosti in vzajemnosti pomemben, saj za nas igralci pač niso številke... Naši igralci so za nas pomemben dejavnik in če je SPINS njihov zastopnik ga upoštevamo in njegovo vlogo korektno sprejemamo, saj smatramo, da so zahteve SPINSA normalne in predvsem človeške. Če je Janez Benčina na zadnjem sestanku podal nejasno sliko o našem stališču, se opravičujemo vsem, ki jih je to prizadelo, saj ni bilo namerno.

2. GARANCIJSKI SKLAD:
V kolikor se bo oblikoval garancijski sklad za igralce, ki bi zaradi različnih razlogov na strani klubov (stečaj, razpad) ostali kljub veljavni pogodbi brez sredstev za preživljanje, smo v NK INTERBLOCK pripravljeni varčevati določena sredstva v ta namen, s tem, da se vsebina sklada oblikuje na transparenten način. NK INTERBLOCK, bo k skladu pristopil takoj, ko bodo pristopili vsi klubi, saj se tudi nam lahko v življenju zgodi takšna situacija. Do takrat, ko bo sklad ustanovljen, bo NK INTERBLOCK oblikoval v mesecu septembru lasten sklad, ki bo deloval v okviru FUNDACIJE RDEČA ŽOGA, ki bo skrbela za financiranje mladih talentov, pomoč finančno šibkim otrokom in družinam, ter za garancijo igralcem NK INTERBLOCK v primeru nepredvidenih dogodkov.

3. STATUS IGRALCEV IN VRSTA POGODBENEGA RAZMERJA:
Status športnikov in zakon o javnih prireditvah je obsežnejša naloga, ki jo bo potrebno pod nujno uskladiti. Združenje 1.SNL skupaj s SPINSOM bi imelo v pogovorih z odgovornimi v državi, ter ob sodelovanju NZS nedvomno večjo moč, kot če se zaradi neznanja ali lastnih interesov med seboj ne uskladimo in ne nastopamo enotno. Med pripravami marketinškega programa za ligo PRONOLI, sem v parlamentu obiskal predstavnike Ministrstva za šolstvo in šport, ter Ministrstva za notranje zadeve in vsi so izkazali nedvoumen interes in pripravljenost, da stanje uredimo in da bomo stvari pripravili in izboljšali. Tudi predsednik OKS je na sestanku jasno izrazil stališče, da želi OKS prevzeti aktivno vlogo pri spremembah saj se nanaša na vse športnike. Torej lahko rečemo, da bomo z malo dobre volje,s pozitivnim pristopom in z iskreno željo, da stanje izboljšamo, stvari lahko reševali hitro in kvalitetno, predvsem pa na profesionalen način. V kolikor bomo stvari prepustili ljudem, ki mislijo da so najpametnejši in vnašajo negativno energijo zaradi lastnega neznanja, pa bomo zabredli v slepo ulico, kot v primeru lige PRONOLI, kjer bo še obilo težav, pa čeprav prihajajo takšni komentarji s strani bivših vrhunskih nogometašev.

4. STAVKA:
Glede stavke nogometašev, sem danes obvestil kapetana NK INTERBLOCK Ermina Rakoviča, da je stališče kluba takšno, da sprejema odločitev igralcev. Ne glede ali se igralci odločijo za stavko in bodo lojalni svojim kolegom v drugih klubih ali pa če se ne odločijo za stavko v klubu ne bomo izvajali nikakršnih ukrepov, saj kot smo že izrazili, stališča in zahteve igralcev v klubu podpiramo. S kapetanom sva bila stališča, da imamo v tem konkretnem primeru v našem klubu prednost, saj igramo zadnji, tako, da se bo lojalnost kolegov izkazala že pred odločitvijo naših igralcev. Upam, da bodo v vseh klubih odločala stališča igralcev in da uprave ali direktorji ne bodo pritiskali ali izsilili njihovo odločitev.

NK INTERBLOCK
Joc Pečečnik
Predsednik


SPINS

 

Sorodne novice

Sponzorji