Novice

< nazaj

Obisk VdF - sindikata avstrijskih nogometašev na Dunaju

Datum: 30.4.2004

Pogovori z avstrijskim sindikatom (VdF) so potekali v smeri tesnejše povezave med obema sindikatoma ter primerjavi med športno in delovno-pravno zakonodajo obeh sosednjih držav.

V Avstriji imajo športniki profesionalci s klubi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in se v primeru sporov lahko obrnejo na redno delovno sodišče. Sindikat sodeluje le v nekaterih arbitražah v določenih pokrajinah, nima torej neodvisne arbitraže na nacionalnem nivoju, kar je tudi posledica slabega sodelovanja z avstrijsko nogometno zvezo. Sindikat tudi še nima sklenjene kolektivne pogodbe nogometne dejavnosti, čeprav si zanjo prizadeva že nekaj let.

Če pogledamo na dejstvo, da ima Avstrija 300.000 registriranih nogometašev in od tega okoli 3.000 profesionalnih igralcev nogometa, se zdi članstvo 900 nogometašev razmeroma majhno. Vendar je maloštevilnost članstva povezana z možnostjo uveljavljanja zahtevkov pred delovnim sodiščem ter tudi relativno velikim številom tujih igralcev, ki ne kažejo velike solidarnostne zavesti.
Vodstvo avstrijskega sindikata in administrativno osebje je zaposleno pri zvezi avstrijskih sindikatov in zato ne zavisi toliko od članarin članov. Tudi poslovne prostore ima VdF na sedežu zveze sindikatov, kar jim še dodatno zmanjša stroške poslovanja. Približno 50 %svojih sredstev VdF pridobi preko članarin ostalo pa preko raznih akcij in sponzorstev.

Sindikat SPINS je v primerjavi s sindikatom VdF v prednosti zaradi dejstva, da zgledno sodeluje z NZS in tudi aktivno posega v izboljšanje statusa nogometašev v Sloveniji preko uvedbe kartice ugodnosti za člane sindikata ter drugih akcij.

V Avstriji je VdF svojim članom zagotovil poseben paket zavarovanja za primer poškodb, ki ga bo skušal sindikat SPINS v prihodnosti poskušal ponuditi tudi svojim članom.

Direktor VdF, Dr. Novotny, je tudi v prihodnje obljubil pomoč avstrijskega sindikata in sodelovanje pri upravljanju sindikata ter izrazil željo, da bi bil sindikat SPINS čim prej sprejet v članstvo FIFpro.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji