Novice

< nazaj

Gospod Florjanič in njegova resnicoljubnost!

Datum: 22.7.2008

V nadaljevanju navajamo korespondenco po elektronski pošti med vodstvom SPINS in Združenjem klubov 1. SNL, ki jasno dokazuje, da je predsednik Združenja g. Florjanič lagal članom Združenja na zadnjih sejah predsedstva Združenja in na zadnji tiskovni konferenci Združenja tudi celotni slovenski javnosti.

Iz prvega sporočila je jasno razvidno, da je SPINS kot prvi predlagal svoje člane v delovno skupino za pripravo enotne pogodbe že 14. julija 2006, torej mnogo pred Združenjem, ne pa šele decembra 2006, kot to v svojih izjavah odgovorno navaja g. Florjanič.

Nadalje je iz 2. in 3. sporočila spodaj povsem jasno, da je predsednik SPINS g. Stefanović, kot predstavnik delovne skupine s strani SPINS, pri redakciji predloga enotne pogodbe, dne 12. novembra 2007, upošteval le dogovorjene pripombe na zadnji seji delovne skupine ter ni vsebinsko dodajal ničesar, s čemer se niso predhodno strinjali vsi prisotni člani delovne skupine! Bistvene posege v posamezne določbe in poglavja enotne pogodbe je prvi storil član delovne skupine g. Kreševič (glej sporočilo št. 2), zaradi česar je bil predsednik SPINS v interesu svojih članov tudi sam primoran predlagati popravke na predlog enotne pogodbe, (glej sporočilo št. 3).

Nismo pristaši osebnega obračunavanja, vendar v imenu naših članov ne moremo dopustiti, da nas nekdo v javnosti zasipa z lažmi in na ta način opravičuje svojo pasivnost. ZAHTEVAMO TOREJ JAVNO OPRAVIČILO g. FLORJANIČA, saj nismo v položaju, da bi zahtevali njegov odstop.

Korespondenca ..

1.
From: SPINS sindikat <info@spins-sindikat.si>
Date: 14. julij 2006 4:58:10 GMT+02:00
To: stane.orazem@mm-karton.com, brane florjanič <brane.znl@siol.net>, Andrej Zalar <znl@siol.net>
Cc: ILIJA KITIČ <ilija.kitic@slopak.si>, jaka jakopic <jakopic.jaka@gmail.com>, Ermin Topuz <Ermin.Topuz@hypo.si>, Kenda David <david.kenda@odv-dobravc.si>, Janez Pejovnik <janez.pejovnik@jurij-dolzan.com>, Testen Matija <testen@colja-rojs-partnerji.si>, SPINS sindikat <info@spins-sindikat.si>
Subject: SPINS predstavniki v skupni delovni skupini za pripravo enotne pogodbe

Spoštovani,

večina članov SPINS (obiskali smo vse klube 1. SNL) je v zadnjih dveh tednih potrdila pogajalska izhodišča, ki smo jih predlagali na našem zadnjem skupnem sestanku.

Prvenstvo se bo torej začelo po predvidenem tekmovalnem koledarju ter s strani naših članov ne bo ovirano, vse dokler bo med nami potekal razumeni in konstruktiven dialog.

V skladu s sprejetim dogovorom z naše strani v skupno delovno skupino za pripravo enotne pogodbe predlagamo Dejana Stefanovića, Ilijo Kitića in Ermina Topuza.

V pričakovanju čimprejšnjega imenovanja vaših predstavnikov v delovni skupini, se vam vnaprej zahvaljujemo.

Športni pozdrav
Vodstvo SPINS
Head office SPINS


2.
Begin forwarded message:
From: <joze.kresevic@siol.net>
Date: 12. november 2007 18:57:38 GMT+01:00
To: Dejan Stefanovic <dejan.stefanovic@siol.net>
Cc: ILIJA KITIČ <ilija.kitic@slopak.si>, Tadej <Tadej.munih@siol.net>, Topuz Ermin <ermin.topuz@hypo.si>
Subject: Re: Re: dodatek k včerajšnji razpravi

Pozdravljeni,

v priponki pošiljam pogodbo revidirano še z moje strani. Moji posegi v pogodbo so označeni s text changes (sledi spremembam). Tisto, kar menim, da je za klube nesprejemljivo, ali pa v danem trenutku ni izvedljivo sem črtal. V večini gre za popravke v smeri lepšega branja pogodbe ter predvidenih vseh možnosti, še posebej v zvezi s kršitvami in odstopi od pogodbe. Spremenil sem določbe v zvezi s klubskimi pravilniki. Seveda bo to še stvar debate.

Nisem posegal v določbe glede zavarovanj, zdravljenja in počitkov. Bom pa dejansko stanje s temi zadevami pojasnil predstavnikom klubov, upoštevajoč pravno naravo pogodbe.

Kar se mi zdi bistveno je to, da so tudi v sedaj revidiranem osnutku upoštevane minimalne zahteve UEFE.

Glede na to, da bi tekst pogodbe predstavili tudi klubom predlagam, da gre tak kot je v obravnavo. Verjetno bo tako ali tako tudi z njihove strani kar nekaj pripomb. Tako bi lahko tudi nadaljnje pripombe SPINS-a obravnavali v drugi fazi.

Seveda pa bom v primeru, da dobim nadaljnje pripombe s strani SPINS-a v kratkem roku, tudi te še upošteval in jih predstavil klubom.

Tako prosim, da v primeru pripomb te pošljete čimprej, da bi lahko predlog poslali v obravnavo klubom.

lp, jože

---- Dejan Stefanovic <dejan.stefanovic@siol.net> piše:

Pozdravljeni,

moja revizija predloga enotne pogodbe ob upoštevanju pripomb z
zadnjega skupnega sestanka! Predlagajte vaše pripombe na posamezne
člene! Nisem se spusti le v pripravo uvodnih določb!


3.
From: Dejan Stefanovic <dejan.stefanovic@siol.net>
Date: 13. november 2007 2:41:04 GMT+01:00
To: <joze.kresevic@siol.net> <joze.kresevic@siol.net>
Cc: ILIJA KITIČ <ilija.kitic@slopak.si>, Ermin Topuz <Ermin.Topuz@hypo.si>, Tadej <tadej.munih@siol.net>, brane florjanič <brane.znl@siol.net>, Andrej Zalar <znl@siol.net>
Subject: Re: dodatek k včerajšnji razpravi

Pozdravljen Jože,

glede na to, da si opravil nekatere spremembe, ki na zadnjem sestanku delovne skupine niso bile usklajene, sem si drznil tvoj predlog popraviti in sem moje spremembe označil z zeleno barvo! Dodal sem tudi nekaj naših novih predlogov in stališč!

Sam menim, da smo s tem izčrpali obseg pooblastil, ki so bila dana delovni komisiji ter zato predlagam, da se zaradi pravnega čistopisa besedila naslednjič mogoče sestanemo šele potem, ko se končajo pogajanja med vodstvi SPINS in ZNL!

Predlagam tudi, da predsedstvu ZNL priložiš pripeto besedilo, saj je le to dejansko skupno pogajalsko izhodišče!


SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji