Novice

< nazaj

Uvedba olajšave za samostojne poklicne športnike

Datum: 2.9.2008

Vlada se je pred kratkim delno in zelo omejeno odzvala na pozive sindikatov in številnih športnikov ter izenačila položaj športnikov s položajem kulturnih delavcev vsaj glede normiranih stroškov za športnike, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov in ne vodijo svojih knjig.

Še vedno pa 1500 kulturnim delavcem, ki ne dosegajo cenzusa 20.000 evrov, plačuje prispevke za socialno, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Hkrati ne smemo pozabiti na dejstvo, da imajo športniki daleč najkrajšo poklicno kariero glede na vse ostale kategorije delavcev v Sloveniji.

Z novim četrtim odstavkom 113. člena ZDoh-2B se poklicnim športnikom, ki samostojno opravljajo športni poklic in so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravljajo druge dejavnosti, prizna posebna osebna olajšava v višini 15 % prihodkov letno, do zneska 25.000 eurov prihodkov iz dejavnosti v posameznem letu.

Samostojni poklicni športnik, ki izpolnjuje pogoj za uveljavljanje posebne osebne olajšave, predloži davčnemu organu Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike (Priloga 1) kadarkoli v davčnem letu. Na podlagi tega obvestila ga davčni organ v svojih evidencah označi kot zavezanca, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo za samostojne poklicne športnike ter mu v petih dneh od predložitve obvestila izda potrdilo, ki velja za obdobje posameznega leta.

Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za poklicne športnike ...
 

SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji