Novice

< nazaj

Dopis SŠS na Vlado RS, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za zdravstve

Datum: 19.2.2007

 Sindikat športnikov Slovenije je na omenjene institucije poslal dopis z naslovom - Čakalne dobe na zdravstvene storitve profesionalnih športnikov. V nadaljevanju podajamo celotno besedilo dopisa:

Dajemo pobudo za sistemsko odpravo čakalnih dob pri zdravljenju poškodb, ki profesionalnim športnikom onemogočajo nadaljevanje športne profesionalne kariere.
Ker morajo profesionalni športniki pri zdravljenju poškodb čakati tako na operativne posege kot tudi na preiskave, ki so nujne za odločitev, ali je potreben operativni poseg (na primer na magnetno resonanco oziroma diagnostični ultrazvok), se njihova profesionalna športna kariera lahko ustavi za mesece dolgo. V mnogih primerih pa tolikšna odsotnost s športnih prizorišč, v izjemnih konkurenčnih razmerah, ki vladajo v profesionalnem športu, lahko dokončno prekine njihovo profesionalno športno pot. Ker v Sloveniji ni jasnih kriterijev glede prioritete obravnave poškodb profesionalnih športnikov, prihaja v praksi pri enakih poškodbah do zelo različnih čakalnih dob oziroma do diskriminatorne obravnave. Zaradi tega propadejo leta naporov, ki jih ti športniki vlagajo v svojo športno poklicno kariero oziroma sredstva, ki jih država namenja za vrhunski šport. V vsakem primeru gre za veliko osebno tragedijo prizadetih posameznikov, ki jim lahko poškodba čez noč prekine poklicno pot. Mnogi profesionalni športniki imajo neurejen finančni položaj in so zato odvisni od obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Predlagamo, da se zato s predpisom določi, da velja pri poškodbah profesionalnih športnikov, ki jim onemogočajo nadaljevanje praviloma kratke poklicne športne kariere, pravilo, da gre za nujne posege, pri katerih ni čakalnih dob.
Takšna ureditev bi bila upravičena zato, ker bi skrajšala dolge bolniške odsotnosti in preprečila nepotrebno prekinitev športne kariere. Bila bi v skladu z javnim interesom na področju športa in rekreacije in primerljiva z ureditvami v evropskih državah, ki zaradi javnega interesa vrhunskim športnikom zagotavljajo višjo raven pravic.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji