Novice

< nazaj

Nove pomembne pobude SPINS

Datum: 14.3.2007

Na kolegij predsednika NZS in Izvršni odbor NZS je sindikat SPINS naslovil več pobud in predlogov za spremembe pravilnikov NZS in prakse v slovenskem nogometu, ki so potrebne, da se zagotovi spoštovanje osnovnih načel in pravil FIFA ter zaščiti pravice nogometašev. Vodstvo sindikata je namreč mnenja, da je SPINS, kot predstavnik več kot 90 odstotkov profesionalnih nogometašev v Sloveniji in kot polnopravni član FIFPro, upravičen zahtevati spremembe, ki so v korist nadaljnjega razvoja slovenskega nogometa ter da si slovenski nogometaši zaslužijo enako raven pravic, kot jih uživajo njihovi kolegi drugod po svetu.
Hkrati si želijo, da se odnosi med SPINS in ZNS uredijo v posebnem dogovoru, ki bi bil primerljiv s sporazumom med FIFA in FIFPro, saj se le tako lahko doseže transparentnost in predvidljivost v skupnem delovanju in medsebojnih interakcijah ter se izogne morebitnim nesporazumom in sporom.

predloge in pobude SPINS:

1. Pravilnik o sestavi in pristojnosti organov in komisij NZS, ki vodijo tekmovanje v ligah NZS, naj se spremeni v smeri zagotovitve nepristranske sestave Komisije za status igralcev NZS in Komisije za pritožbe NZS, kadar se odloča o pravicah nogometašev. Zahtevana sprememba je konkretizacija okrožnice FIFA 1010 ter točke 2.2 MoU (Memorandum of undersanding FIFA & FIFPro z dne 2. 11. 2006).

2. V celoti naj se odpravijo odškodnine oziroma nadomestila ob prestopih amaterjev, saj le te določbe ustvarjajo neposredno diskriminacijo med amaterji in profesionalci. Slednji po izteku pogodbe prestopijo v nov klub brez kakršnih koli finančnih obveznosti do nekdanjega kluba, amaterji pa morajo ob prestopu vedno plačati nadomestilo. Sistem nadomestil za amaterje ne pozna nobena od starih članic EU, po našem mnenju pa nasprotuje pravnemu redu EU, zahtevam in priporočilom Evropske komisije glede nadomestil v nogometu iz leta 2001, Ustavi RS, novemu Zakonu o društvih in nenazadnje tudi 3. členu Pravilnika FIFA. Nadomestila za amaterje iz 52. člena Pravilnika o statusu in registraciji igralcev (PRSI) so celo v neposrednem nasprotju s 47. členom iz istega pravilnika, ki je povzet iz 20. člena Pravilnika o statusu in registraciji igralcev FIFA. Omenjeni člen pravi, da se nadomestilo plača samo v primerih, ko je igralec prvič registriran kot profesionalec ter kadar profesionalec prestopi v novi klub (med trajanjem pogodbe ali po poteku pogodbe) in sicer do konca tekmovalnega leta, v katerem je dopolnil 23 let.

3. Na podlagi točke 2.3 iz MoU naj NZS sprejme in potrdi minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati profesionalna pogodba v nogometu, da bo zadovoljevala kriterije, ki so jih skupaj izoblikovali predstavniki UEFA, EPFL in FIFPro. Določba MoF o prevzemu minimalnih zahtev je še posebej pomembna za države, kjer v nogometu še ni sklenjene kolektivne pogodbe, ki bi natančneje urejala odnose med klubi, nogometno zvezo in nogometaši.

4. Sprejme naj se pobuda za ustanovitev Garancijskega sklada 1. in 2. SNL, ki bi zaščitil prejemke nogometašev in trenerjev prve in druge slovenske nogometne lige v primeru, da nogometni klub ne izpolnjuje pogojev licenciranja in posledično ugasne, oziroma kadar nogometni klub v celoti ne izpolni svojih obveznosti iz pogodb do igralcev in trenerjev. Tu govorimo o načelu solidarnost med akterji v slovenskem nogometu, ki bi preprečila izgubo ugleda nogometa kot panoge vsakič, ko pride do spora zaradi plačilne nediscipline. Gre pa tudi za pogodbeno zavezo nogometnih klubov do neposrednih proizvajalcev, katerih poklicna pot se lahko konča že z vsakim naslednjim treningom, ter pravno in moralno zavezo NZS, ki je s sistemom licenciranja uvedla stroge pogoje za nastopanje v tekmovanjih NZS, ni pa poskrbela za safety net, torej na zaščito nogometašev in trenerjev v primeru, ko klub zaradi neizpolnjevanja kriterijev licenciranja preneha obstajati. V sklad bi prispevali v enakem deležu klubi 1. SNL in SPINS ter sorazmerno manj klubi 2. SNL, največji delež pa prispevala NZS. Osnutek statuta Garancijskega sklada 1. in 2. SNL, ki bo pripravljen po vzoru ureditev iz Italije in Španije, boste prejeli v naslednjem tednu.

5. NZS naj podpre prizadevanja SPINS za uveljavitev in spremembo davčne in pokojninske zakonodaje v Sloveniji, ki diskriminatorno obravnava slovenske športnike ter se aktivno vključi v pogajalski proces za pripravo zakonodajnega akta o Skladu poklicnih športnikov, ki bo športnikom omogočil prekvalifikacijo po koncu svoje športne kariere. Od vodstva NZS pričakujemo tudi, da zahteva sestanek s predsednikom vlade Janezom Janšo, na katerem bi se pogovorili o kroničnih problemih, s katerimi se že vrsto let neuspešno sooča nogomet kot najbolj množičen šport v Sloveniji. Tovrstna srečanja so v sodobni Evropi nekaj povsem normalnega, saj je nogomet postal globalna igra, ki daleč presega okvire športne panoge kot take.

6. V sodelovanju s SPINS naj NZS poskuša poiskati najboljše možne pogoje za nezgodno zavarovanje pri zavarovalnicah v Sloveniji ali v tujini ter ga ponuditi nogometašem v Sloveniji. V vodstvu SPINS z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je v Sloveniji izjemno težko skleniti zavarovalno polico, ki bi ustrezno zavarovala interese nogometašev ob nezgodah na nogometnih igriščih.

7. Promocijske in druge aktivnosti sindikata SPINS, kot so Gala večer SPINS XI ter izbor najboljših nogometašev v Sloveniji, prizadevanja sindikata za pripravo treningov in tekem za nezaposlene nogometaše, kot tudi založniške, zakonodajne in dobrodelne aktivnosti sindikata, si zaslužijo bistveno večjo finančno podporo NZS. Zato apeliramo na Izvršni odbor NZS, da se v letošnjem letu bistveno povečajo sredstva, ki jih NZS namenja za delovanje sindikata SPINS.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji