Novice

< nazaj

SŠS zahteva ukinitev in odpravo odškodnin in finančnih nadomestil v slovenskem amaterskem športu

Datum: 20.2.2007

Na svoji 21. novinarski konferenci je Sindikat športnikov Slovenije predstavil pobudo za odpravo vseh finančnih nadomestil oziroma tako imenovanih odškodnin v amaterskem športu. "Ko slovenski športniki prestopajo med klubi ali pa zapuščajo klube in se odpravljajo v tujino, morajo največkrat plačati matičnemu klubu visoko odškodnino, ki jo klubi temeljijo na raznih registracijskih pravilnikih in delu, ki so ga vložili v razvoj tega športnika. V praksi se nekomu, ki ima določen status, glede na pravilnike, ki so jih sprejele zveze, nesorazmerno poviša odškodnina, kar pomeni, da je športnik denimo nekdanjemu klubu in zvezi plačal precej več, kot pa dobi z novo pogodbo," je razložil Andrej Pohar, član Upravnega odboira SŠS, in dodal: "Kar pa se tiče poklicnih športnikov, pa tu nastopi vprašanje svobode zaposlitve, svobode dela kot ustavnega načela."

Po mnenju SŠS je potrebno te odškodnine povsod po Sloveniji ukiniti, saj določbe, ki so jih v pravilnike športnih zvez sprejemali davno, nekje sredi osemdesetih let minulega stoletja, ne upoštevajo sprememb slovenske zakonodaje in vstopa Slovenije v EU. "V zvezi s tem smo dali pobudo na Ministrstvo za šolstvo in šport in se dogovorili za skupen sestanek z OKS, na katerem bomo skušali točneje opredeliti ukrepe za spremembo sistema odškodnin. Lep primer je Nemčija, kjer je že bila pravnomočno potrjena odločitev višjega sodišča, da so odškodnine protiustavne in glede na to, da imamo v Sloveniji podobno pravno ureditev kot v Nemčiji, lahko pričakujemo, da bi lahko uspeli tudi s tožbami na sodiščih." (STA)

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji