Novice

< nazaj

Na četrti tiskovni konferenci sindikata SPINS napovedana stavka

Datum: 12.7.2004

V prostorih NZS je potekala četrta tiskovna konferenca sindikata SPINS, kjer smo med drugim sklicali drugo skupščino sindikata in napovedali ostre ukrepe, če naše pobude in zahtevane spremembe ne bodo upoštevane do 31. avgusta 2004.

VI. Tiskovna Konferenca sindikata SPINS

(12.7. 2004, v Ljubljani)

Na četrti tiskovni konferenci sindikata SPINS na sedežu NZS, smo obravnavali naslednje teme:

Sklic druge skupščine sindikata SPINS, ki bo v četrtek 22. julija 2004, ob 17.00 uri v Hotelu Slon in predlagane spremembe statuta SPINS
Zahteva sindikata SPINS po nujni spremembi pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev in obrazložitev pobud
Finančne zahteve sindikata SPINS do NZS in Združenja klubov 1. SNL
Predlogi za sanacijo prvoligaških klubov
Drugo...
Ad. 1

Vabilo na drugo skupščino sindikata SPINS s predlogom dnevnega reda skupščine je bilo priloženo. Bistveno je poudariti, da bo statut spremenjen v tej smeri, da bo član sindikata lahko vsaka oseba, ki je registrirana pri NZS oziroma je bila registrirana, pa od poteka zadnje registracije še ni preteklo obdobje treh let.

Ad. 2

Glede na veliko število pobud, ki smo jih že posredovali NZS, vodstvo SPINS in nogometaši v Sloveniji že nestrpno pričakujemo dokončno uveljavitev sprememb, ki v Sloveniji že dolgo zamujajo. Pregled pobud imate priložen, lahko pa vam zagotovimo, da so utemeljene z načeli FIFA in strokovno obrazložene.

Čeprav sindikat uživa podporo NZS, pa z ozirom na dejstvo, da izvršni odbor NZS dejansko še ni sprejel nobene pobude, ki so bile v zadnji sezoni predlagana s strani igralcev, moramo vodstvo NZS in javnost opozoriti, da bomo na skupščini prihodnji teden NZS postavili rok, do katerega morajo biti naše predloge implementirani v pravilnike in akte NZS. V nasprotnem primeru bomo za prvo slovensko ligo napovedali generalno stavko. Predlog UO sindikata za zadnji rok je 31. avgust 2004.

Če na kratko povzamemo bistvene predloge, zahtevamo predvsem ustanovitev neodvisne arbitraže, ki bo med drugim presojala tudi upravičenost dolgov do igralcev za dve tekmovalni sezoni nazaj, znižanje obstoječih odškodnin po FIFA kriterijih za igralce, mlajše od 23 let, ter nujne spremembe pravilnika o statusu in registraciji igralcev.

Ad. 3

Sindikat je reprezentativni organ igralcev prve slovenske lige, saj zastopa preko 90 odstotkov nogometašev iz najvišjega ranga tekmovanja. Ker pa deluje v interesu vseh nogometašev v Sloveniji ter svetuje in pomaga vsem igralcem, ki se obrnejo za pomoč, pa dejansko predstavlja celotno aktivno nogometno populacijo. Uspešno sodelovanje imamo z večino klubov, agenti igralcev, v partnerskem odnosu smo tudi z Uradom za šport, skratka skupno skrbimo za ozaveščenost in popularizacijo nogometa v Sloveniji. Zaradi večje pravne varnosti v pogodbenih razmerjih v nogometu smo za nogometaše sestavili vzorec enotne pogodbe, ki nudijo največjo možno pravno zaščito ter jih vsakomur ponudili na naši spletni strani. Dosegli smo ugodnosti na davčnem področju v novem Zakonu o dohodnini ter v kratkem času dosegli zavidljivo javno prepoznavnost.
Vse zgornje navedbe nas le prepričujejo v to, da je naše delovanje nujno potrebno, vendar pa za profesionalno delo in dobre strokovne sodelavce potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. Trenutne razmere nekaterim igralcem zaradi dolgov klubov dejansko onemogočajo plačevanje članarine, pa tudi sicer članarina ne sme biti postavljena previsoko, ker ima lahko drugače diskriminatoren učinek. Prihodke moramo torej črpati tudi od drugod.
Naše pravice do javne podobe uspešno trži tako NZS in Združenje klubov 1. SNL, kot tudi klubi sami. Ker gre v določeni meri tudi pri NZS za socialno partnerstvo, kjer si stojimo na dveh različnih bregovih, če ne omenjamo združenja in klubov, smo po našem prepričanju, pa tudi po primerih iz nogometne Evrope in gospodarstva pri nas in po svetu, upravičeni do deleža od prihodkov delodajalcev. Vsem je jasno, da nogometa brez nogometašev ni in predvsem iz tega razloga igralci potrebujejo največjo možno zaščito, ki jo zveza nažalost ne more nuditi. To zaščito lahko nudi le samostojen in finančno neodvisen organ igralcev, ki za uspešno delo potrebuje poslovne prostore z vso pisarniško opremo ter najmanj honorarna delovna mesta za referenta, davčnega svetovalca in pravnika.

Sindikat SPINS zato zahteva naslednje:

za trženje pravic igralcev in zagonska sredstva sindikata za preteklo sezono 2003-2004 od NZS 3 milijone SIT in od Združenja klubov 1. SNL 3 milijone SIT;
za trženje pravic igralcev in sredstva za normalno delovanje sindikata (pisarna) za prihajajočo sezono 2004-2005 od NZS 5 milijonov SIT in od Združenja klubov eno trinajstino od vseh prihodkov v naslednji sezoni;
za nadaljnje sezone bo denarni zahtevek do NZS določen sproti, zahtevek do Združenja klubov 1. SNL pa bo odvisen od števila nastopajočih klubov v 1. SNL (za zgled smo vzeli Nizozemsko).
Ad. 4

V reševanje problemov slovenskih prvoligaških klubov se mora aktivneje vključiti NZS, ki je krovna organizacija v slovenskem prostoru ter tako neposredno odgovorna za stanje, v katerem se klubi nahajajo. Prva liga je v vsaki državi odraz kakovosti in organizacije športne panoge za katero je vedno potrebno najti čas in voljo za rešitve. Tudi Združenje klubov 1. SNL, na katerega je NZS prenesla določene pravice, se mora zavedati, da je ustanovljeno zato, da svojim članicam poskuša po najboljših močeh pomagati in ne da jih poskuša brez predhodne zaščite izključiti. Kjer je volja, je tudi način, če pa volje ni, potem...

Sindikat SPINS je v primeru NK Ljubljana ugotovil, da obstaja interes vlagateljev, ki so pripravljeni investirati v klub, vendar težko najdejo skupni jezik. Zato smo predlagali skupen sestanek, na katerem bodo poleg investitorjev prisotni tudi najvišji predstavniki NZS in Združenja klubov 1 . SNL.

Tudi NK Olimpija in NK Koper bi si lahko zaslužila pozornost vodilnih nogometnih struktur.

Ad. 5

Poudariti velja tudi, da imajo člani sindikata, ki igrajo v prvi ligi, v dogovoru z združenjem klubov 1. SNL, v naslednji sezoni prost vstop na vse prvoligaške tekme v Sloveniji. Modaliteto izvajanja tega sporazuma je potrebno še uresničiti, zaradi evidence obiskovalcev na stadionih pa velja dogovor, da bo moral igralec pred ogledom tekme klub poklicati za vstopnico.

Vodstvo sindikata SPINS

 

 

 

Članki

Ekstra

 

 

 

 

Reportaža o SPINS XI na SPORTALU

 

REVIJA SPINS
(naročila sprejemamo po e-mailu)

 

 


 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji