Novice

< nazaj

Delovni sestanek s predsednikom NZS

Datum: 4.5.2004

 sindikatom SPINS. Samo skupno delovanje lahko pripomore k dvigu organizacijske strukture na klubski ravni, kar je po mnenju igralcev ključni problem slovenskega nogometa.

Čeprav se športna infrasturktura tudi z izdatno pomočjo NZS izboljšuje, je opaziti pomanjkanje managerskih znanj v klubih in zato bi morala NZS organizirati seminarje za klubske uprave o trženju in vodenju nogometnih pogonov.

Tekmovanje v prvi ligi je odraz kakovosti celotnega nogometa v Sloveniji ter mu mora biti iz tega razloga posvečeno največ pozornosti. Mladi nogometni upi morajo nadaljevati svoj razvoj tudi v članski konkurenci, za kar mora biti zagotovljeno strokovno vodstvo brez vsakršnih izjem.

Predsednik NZS je omenil licenciranje kot eden ključnih projektov NZS, ki je pogoj za dvig konkurenčnosti slovenskih klubov v Evropi. Sindikat SPINS nestrpno pričakuje izgradnjo paviljona ob stavbi NZS, kjer bo sindikat imel svoje prostore. Eno od načel delovanja sindikata je tudi samostojnost in neodvisnost delovanja, ki pa z pomočjo NZS pri zagotavljanju poslovnega prostora po mnenju sindikata FIFPro ni okrnjena.

NZS in njegovo vodstvo se je do sedaj izkazalo za tvorno partnerico pri skupnem načrtovanju prihodnosti slovenskega nogometa, ki bo svojo potrditev doživelo v novem pravilniku o registraciji in statusu igralcev in oblikovanju skupne arbitraže.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji