Novice

< nazaj

Ustanovitveni sestanek Sindikata športnikov Slovenije

Datum: 22.4.2004

Zaradi nesistemske zakonodaje na področju športa v Sloveniji in pogostih kršitev osnovnih pravic športnikov v Sloveniji je pri športnikih v Sloveniji prevladala zavest, da se stanje lahko spremeni le, če športniki skupaj združimo moči in sami zahtevamo spremembe. Sledeč zgledu iz nogometa je nastala ideja o vseslovenskem športnem sindikatu.

Na ustanovitvenem sestanku, kjer so prisostvovali tako športniki iz nogometa, kot tudi športniki iz rokometa, odbojke in hokeja, je bil sprejet statut Sindikata športnikov Slovenije, ki bo v prihodnjih dneh predložen v hrambo pri pristojnem ministrstvu. S tem dejanjem bodo izpolnjeni formalni pogoji za ustanovitev sindikata športnikov, katerega glavni namen je na zakonodajni ravni zagotoviti največjo možno zaščito športnikovih pravic ter ureditev delovno-pravnega oziroma civilno-pravnega statusa.

Sindikat športnikov bo lahko avtoritativno razpravljal o športni problematiki v Sloveniji s predstavniki nacionalnih športnih panožnih zvez, Uradom za šport in Olimpijskim komitejem RS ter si prizadeval za novelo zakona o športu, ki bo sledila trendom v EU in spoštovala pravice športnikov.
Osnovna pravica športnika, za katero si bo sindikat prizadeval, bo pravica vsakega športnika, da v primeru spora o njegovih pravicah hitro in učinkovito odloča neodvisna arbitraža. Ker je športnikova kariera časovno precej omejena ter se lahko v trenutku konča, je nujno, da se o pravicah športnika odloča hitro in strokovno, kar lahko zagotovi le športna arbitraža.

Sindikat bo deloval kot krovni sindikat, ki bo spodbujal ustanavljanje panožnih sindikatov, ki jim bo tudi nudil vso logistično, administrativno ter pravno pomoč. V prvi fazi delovanja sindikata se bo pristopilo predvsem zbiranju čim večjega števila pristopnih izjav, s katerimi se bo zagotovilo reprezentativnost sindikata in verodostojnost zastopanja športnikov Slovenije. V mesecu septembru po Olimpijadi 2004 bo sledila skupščina sindikata, kjer bodo izvoljeni predstavniki v organih sindikata in predstavljene smernice razvoja športne organiziranosti v Sloveniji.

Do sklica skupščine bo Sindikat športnikov Slovenije vodil pobudnik sindikata in predsednik SPINS Stefanović Dejan, njegov namestnik pa bo Gregor Lah, pobudnik sindikalnega gibanja v slovenski odbojki.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji