Zakaj SPINS

Pravna pomoč in svetovanje - je na voljo brezplačno!

• posvet s strokovnim sodelavcem službe pravne pomoči oziroma odvetnikom,

• ustni ali pisni nasvet,

• sestavljanje vlog (zahtev za varstvo pravic in ugovorov) na pristojne organe pri delodajalcu v postopkih varstva pravic,

• sestavljanje vlog in pritožb ter zastopanje v postopkih varstva pravic zoper vodločitve pristojnih organov pri uveljavljanju socialnih pravic, določenih s tem aktom,

• sestavljanje tožb in ostalih vlog v postopkih varstva pravic pred komisijami NZS, delovnimi in socialnimi sodišči ter rednimi sodišči (FIFA in CAS pod posebno ugodnimi pogoji),

• sestavljanje izrednih pravnih sredstev, izvršb in zastopanje v postopkih pred komisijami NZS, delovnimi in socialnimi sodišči ter rednimi sodišči,

• vlaganje zahtevkov, tožb in zastopanje v postopkih prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,

• izvajanje drugih pravnih opravil v zvezi z varstvom pravic članov po sklepih Upravnega odbora.

Sponzorji